ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,733
Yesterday:2,853
Today:1,064

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Risk Management
Exam room : FRM-DH41ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Bá GiaÂn12/10/1997 
2 Lê Vũ MaiAnh18/04/1997 
3 Trần Thị TrangAnh06/02/1997 
4 Hùng Nguyễn BảoHân11/11/1997 
5 Lê NguyễnHào07/01/1996 
6 Hồ Sử ThảoHiếu03/04/1997 
7 Trịnh NhậtHoàng05/11/1997 
8 Hoàng ThanhHương26/02/1997 
9 Nguyễn LêHuy11/10/1997 
10 Vũ Ngọc MaiKhanh20/04/1997 
11 Hồ ĐăngKhoa01/05/1996 
12 Tạ KhánhLinh30/04/1997 
13 Nguyễn NguyênLong04/08/1997 
14 Trần HồngMinh05/11/1997 
15 Huỳnh ThuNguyệt17/09/1997 
16 Phạm QuangNhật18/03/1997 
17 Lê HuỳnhNhi26/03/1997 
18 Lương ThuPhương09/04/1997 
19 Nguyễn Thế MinhQuang12/11/1997 
20 Trương ThiênThanh28/04/1997 
21 Nguyễn Thị MaiTrâm05/06/1997 
22 Hồ ThiênTrang26/02/1997 
23 Nguyễn HươngTrang02/08/1997 
24 Nguyễn Thị ThụcTrinh01/02/1997 
25 Nguyễn Ngọc ThanhTrúc12/11/1997 
26 Nguyễn Thị TốUyên01/02/1997 
27 Phan Ngọc ThùyVy01/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home