ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,840
Yesterday:2,853
Today:1,171

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Đoàn Trần ThiênÂn13/07/1999 
3 Diệp QuếAnh18/08/1999 
4 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
5 Nguyễn HuyAnh21/05/1999 
6 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
7 Ông VânAnh24/08/1999 
8 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
9 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
10 Hứa KimChi11/03/1998 
11 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
12 Phạm MinhChiến05/06/1999 
13 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
14 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
15 Nguyễn Đức MinhĐăng23/12/1998 
16 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
17 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
18 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
19 Lê KhánhDung23/06/1999 
20 Mai ThùyDương15/04/1999 
21 Dương PhongDuy07/12/1999 
22 Nguyễn KhánhDuy15/01/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home