ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,842
Yesterday:2,853
Today:1,173

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH43ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng ChâuGiang28/08/1999 
2 Trang Du ThụcHạnh14/09/1999 
3 Nguyễn Hoàng ThanhHiền20/04/1999 
4 Phan MinhHiếu31/08/1999 
5 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
6 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
7 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
8 Kiều QuangHuy24/09/1998 
9 Lê QuangHuy15/03/1999 
10 Nguyễn QuốcHuy29/09/1999 
11 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
12 Lương MinhKhoa31/08/1999 
13 Phan Hồng NguyênKhoa30/07/1999 
14 Trần GiaKhương01/08/1999 
15 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
16 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
17 Nguyễn NgọcLam16/05/1999 
18 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
19 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
20 Lý HồngNhung07/07/1999 
21 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
22 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home