ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,466,065
Yesterday:2,688
Today:2,516

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH43ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
2 Tăng MinhQuân20/02/1999 
3 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
4 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
5 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
6 Vũ QuangThành14/05/1999 
7 Võ TrầnThiên26/09/1998 
8 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
9 Nguyễn Thị ThanhTrà20/02/1999 
10 Đặng TúTrân20/01/1999 
11 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
12 Nguyễn MinhTrưởng07/08/1999 
13 Nguyễn Thị Mỹ05/08/1999 
14 Dương MaiUyên05/03/1999 
15 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
16 Lê ThuVân05/03/1999 
17 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
18 Võ Lưu TườngVi21/06/1999 
19 Nguyễn Diệp ThảoVy18/05/1999 
20 Trần HảiVy10/01/1999 
21 Võ Thị ThảoVy28/12/1999 
22 Phạm Thị HảiYến20/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home