ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,173,209
Yesterday:2,898
Today:6,642

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThuCúc30/12/1994 
2 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
3 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
4 Ngô LệHạnh04/06/1999 
5 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
6 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
7 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
8 Lương KỷLinh10/06/1999 
9 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
10 Nguyễn Hữu MinhPhú29/06/1999 
11 Hoàng Thị HoàiPhương21/01/1997 
12 Huỳnh Võ QuỳnhPhương03/02/1999 
13 Nguyễn Thành ThiênQuang23/01/1999 
14 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
15 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
16 Võ XuânQuỳnh21/04/1999 
17 Nguyễn Phạm MinhTâm11/06/1999 
18 Nguyễn HoàngTấn05/03/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home