ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,173,221
Yesterday:2,898
Today:6,654

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH43ISB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
2 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
3 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
4 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
5 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
6 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
7 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
8 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
9 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
10 Cao Đỗ VânThy01/06/1999 
11 Dương ThuTrà27/07/1999 
12 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
13 Mai Lê ThụcTrang31/07/1999 
14 Nguyễn Thị KhánhTrang14/07/1999 
15 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
16 Phan Duy MinhTrí26/05/1999 
17 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home