ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,173,233
Yesterday:2,898
Today:6,666

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : The Principles of Marxism and Leninism (P2)
Exam room : PML2-DH43ISB-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần GiaHuy19/07/1998 
2 Phạm LêKhánh08/09/1999 
3 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
4 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
5 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
6 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
7 Trần QuangNhật20/06/1999 
8 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
9 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
10 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
11 Nguyễn Hoài TrúcUyên09/07/1999 
12 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
13 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
14 Tăng ThếVinh20/03/1999 
15 Nguyễn Hoàng PhươngVy07/05/1999 
16 Phạm Hoàng LanVy05/02/1996 
17 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home