ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,465,960
Yesterday:2,688
Today:2,411

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Accounting
Exam room : BA-CH28ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm NguyênKhánh07/04/1993 
2 Dương PhươngLinh29/03/1995 
3 Vũ TuyếtNgân25/09/1993 
4 Trần Thị BíchNgọc06/07/1994 
5 Trang Thanh MinhNguyệt31/12/1971 
6 HuỳnhNhư13/07/1995 
7 Dương XuânPhương03/07/1994 
8 Phạm HồngPhương03/04/1985 
9 Nguyễn VânSang13/07/1992 
10 Nguyễn PhươngThảo16/03/1993 
11 Nguyễn Thị PhươngThảo14/01/1994 
12 Đinh XuânThông05/06/1984 
13 Tăng HòaThuận05/07/1984 
14 Trần QuốcTiến01/01/1990 
15 Võ Thị MỹTrang17/12/1984 
16 Nguyễn Thị ThủyTrúc29/10/1994 
17 Lục Tuấn17/05/1990 
18 Đinh Thị ThanhVân27/10/1989 
19 Đào DuyVăn13/03/1989 
20 Lê ThúyVi13/12/1994 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home