ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,465,961
Yesterday:2,688
Today:2,412

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Accounting
Exam room : BA-CH28ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị NgọcDiệp09/06/1994 
2 Trịnh Thị CẩmDuyên08/05/1994 
3 Đỗ Thị ThuHiền20/08/1993 
4 Phạm PhươngHoa02/06/1992 
5 Nguyễn Lê QuỳnhHương30/12/1993 
6 Phạm Thị KimHuyền28/02/1976 
7 Nguyễn ThùyLinh06/04/1993 
8 Trần Thị MỹLinh27/08/1989 
9 Nguyễn Thị HồngLoan02/12/1985 
10 Trần ĐứcMinh26/06/1996 
11 Đặng Thị VyNgọc21/03/1995 
12 Lê Thị ÝNhi04/12/1992 
13 Nguyễn TríPhú06/09/1991 
14 Nguyễn ĐìnhQuang09/05/1991 
15 Nguyễn Trọng HàThanh23/11/1993 
16 Trần Ngọc MẫnThanh14/05/1996 
17 Lã ThanhThuỳ28/04/1985 
18 Trương NhậtTiên19/11/1993 
19 Huỳnh MinhTriết25/10/1993 
20 Nguyễn ThanhTuấn03/08/1986 
21 Nguyễn Thị HảiVân21/01/1996 
22 Nguyễn BáVương14/12/1995 
23 Huỳnh Thị PhươngVy05/09/1984 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home