ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,465,989
Yesterday:2,688
Today:2,440

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Philosophy
Exam room : Phi-CH27ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị ThanhNhàn01/01/1986 
2 Phùng Trịnh KimNhi01/08/1993 
3 Nguyễn AnhPhúc10/01/1981 
4 Đỗ Nguyễn HoàngQuân24/11/1992 
5 Lê Ngọc KhánhQuang22/06/1993 
6 Trần MinhTâm09/10/1993 
7 Nguyễn TríThanh29/04/1984 
8 Nguyễn Thị ThanhThảo01/11/1993 
9 Nhâm Thị ThuThảo19/03/1990 
10 Lê Hồ QuốcThịnh25/08/1993 
11 Trần Cao MaiTrâm12/03/1994 
12 Nguyễn Thị ThùyTrang22/01/1995 
13 Phạm Thị ThùyTrang11/02/1991 
14 Lê Ngọc HảiTriều17/06/1995 
15 Lê Đỗ PhươngUyên12/05/1995 
16 Lý BíchVân16/12/1995 
17 Nguyễn Thị PhươngYến14/11/1979 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home