ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,786
Yesterday:2,853
Today:1,117

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-S318WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Dương ThụcAnh31/07/1999 
2 Nguyễn Hà ThuAnh20/11/1997 
3 Trần QuangAnh03/12/1999 
4 Trương Cảnh DuyAnh22/03/1998 
5 Huỳnh GiaBảo10/01/1999 
6 Lê ThúyDiễm22/10/1997 
7 Trần HoàngĐức09/09/1995 
8 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
9 Phan Thế HoàngHải01/01/1999 
10 Trương MinhMinh14/12/1999 
11 Trần Phương ThảoNguyên22/10/1999 
12 Phan ĐìnhNhân04/07/1997 
13 Lý Hồng HoàiPhương06/01/1994 
14 Nguyễn Hoàng ThanhTrúc25/12/1992 
15 Trương Hoàng NhậtVy24/08/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home