ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,789
Yesterday:2,853
Today:1,120

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-S318WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đỗ Nguyễn QuỳnhNhiên18/10/1999 
2 Lê Hoàng NamPhương24/11/1999 
3 Phạm ThiệnPhương24/12/1999 
4 Trần Phan QuếPhương06/11/1999 
5 Trần ĐăngQuang03/10/1995 
6 Chế Hòa TúQuyên23/05/1998 
7 Đỗ Nguyễn PhươngQuỳnh02/12/1999 
8 Nguyễn Nguyên NgọcThảo21/07/1997 
9 Đỗ HoàiThương23/05/1999 
10 Phạm ThùyTrang24/11/1997 
11 Nguyễn Trần QuỳnhTrâm22/01/1999 
12 Trần Anh26/11/1999 
13 Đỗ Quang MinhTường24/12/1999 
14 Nguyễn Hoàng ThảoUyên07/10/1997 
15 Đoàn Vũ ThảoVy29/10/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home