ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,859
Yesterday:2,853
Today:1,190

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S318WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Thị TúAnh24/03/1999 
2 Phạm Nguyễn QuỳnhAnh20/12/1999 
3 Đinh Trần MinhChâu20/07/2000 
4 Nguyễn Hoàng VĩnhĐạt27/11/2000 
5 Trần Thị Thu03/01/2000 
6 Huỳnh ThanhHải04/12/2000 
7 Nguyễn Thị DiễmHằng13/08/1999 
8 Nguyễn ĐìnhHuy05/07/2000 
9 Nguyễn Thị CẩmHường14/07/1997 
10 Kim TaeHyeok28/09/1994 
11 Nguyễn QuốcKhánh13/10/1998 
12 Hoàng ĐăngKhôi25/05/1993 
13 Nguyễn Hà12/10/1997 
14 Ngô ThanhLiêm27/05/2000 
15 Hồ HoàngLong23/09/1999 
16 Nguyễn ThanhLong12/12/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home