ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,862
Yesterday:2,853
Today:1,193

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S318WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lương Vũ QuỳnhNga21/04/1999 
2 Huỳnh Thị ThanhNgân20/05/1999 
3 Lê Vủ ThụcNhi18/02/1999 
4 Nguyễn HoàngPhương09/04/2000 
5 Phạm MinhQuân04/04/2000 
6 Nguyễn Đỗ TúQuyên08/05/2000 
7 Trương TấnSang05/04/1999 
8 Nguyễn NgọcSơn20/12/1992 
9 Nguyễn Thị NgọcTâm27/03/2000 
10 Lê Hoàng PhươngThanh24/03/1999 
11 Nguyễn ĐứcThắng29/06/2000 
12 Lê ĐứcThắng12/12/2000 
13 Hà ThịThu13/05/1999 
14 Nguyễn Thị SongThư13/03/2000 
15 Phạm Huỳnh NgọcTrúc23/03/2000 
16 Nguyễn Lâm ThanhTrúc20/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home