ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,864
Yesterday:2,853
Today:1,195

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S318WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Nguyễn HoàngAnh13/03/2000 
2 Đào NguyênAnh28/11/2000 
3 Trần QuangAnh03/12/1999 
4 Trương KỳAnh16/04/2000 
5 Nguyễn Ngọc PhươngChâu04/08/2000 
6 Braguier Michel Théodore VictorDavid17/10/1998 
7 Phan NamHải28/07/2000 
8 Phan Thế HoàngHải01/01/1999 
9 Nguyễn Tấn KimLong24/12/2000 
10 Lê Trần NgọcMinh10/04/2000 
11 Đinh Vũ HoàngNgân30/09/2000 
12 Nguyễn Hồ BảoNgọc04/06/1999 
13 Nguyễn KhánhNgọc07/09/1999 
14 Nguyễn Thị MinhNgọc19/10/2000 
15 Trần Đặng BảoNhi30/08/2000 
16 Võ Duy ÝNhi25/08/2000 
17 Phan YếnPhượng06/06/2000 
18 Kiều MạnhThắng27/02/2000 
19 Huỳnh Nguyễn BạchVân20/10/2000 
20 Trần Thị HoàngVy08/01/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home