ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,755,436
Yesterday:1,500
Today:1,719

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S318WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hà VânAnh31/07/1999 
2 Võ Vũ TúAnh23/07/1999 
3 Nguyễn QuỳnhChi26/11/1999 
4 Nguyễn Ngọc KimDung11/07/2000 
5 Bùi Thị BíchHằng08/12/2000 
6 Nguyễn Trần PhiHùng15/04/2000 
7 Bành PhúcHuy12/02/1999 
8 Phạm KhangHuy21/01/1999 
9 Nguyễn Bá KhánhLinh09/12/1999 
10 Nguyễn ThànhLong20/08/1999 
11 Nguyễn Thị QuỳnhNhư20/04/1999 
12 Vương ThụcOanh18/10/1999 
13 Trịnh PhươngQuỳnh04/04/1999 
14 Nguyễn TấnSơn24/04/2000 
15 Huỳnh Ngọc MinhTâm08/06/1999 
16 Tôn Thất BáThuần12/12/1995 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home