ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,755,258
Yesterday:1,500
Today:1,541

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-S318WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng Lễ KhangAn06/08/1999 
2 Trương KỳAnh16/04/2000 
3 Nguyễn Ngọc PhươngChâu04/08/2000 
4 Tôn Đặng QuangChiến22/03/1999 
5 Braguier Michel Théodore VictorDavid17/10/1998 
6 Nguyễn Hồ BảoNgọc04/06/1999 
7 Nguyễn KhánhNgọc07/09/1999 
8 Nguyễn Thị MinhNgọc19/10/2000 
9 Nguyễn ThảoNguyên13/04/1999 
10 Trần Đặng BảoNhi30/08/2000 
11 Võ Duy ÝNhi25/08/2000 
12 Phan YếnPhượng06/06/2000 
13 Đỗ ThảoQuyên29/01/1996 
14 Mai ChíThanh08/10/1999 
15 Kiều MạnhThắng27/02/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home