ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,755,387
Yesterday:1,500
Today:1,670

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financing Enterprises
Exam room : FE-S318WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Nguyễn HoàiAnh09/08/1997 
2 Phạm Nguyễn ThụyAnh20/08/1997 
3 Uông Sĩ TuấnAnh27/05/1989 
4 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
5 Đặng Thị KimChi17/01/1997 
6 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
7 Phạm TrungDũng03/02/1996 
8 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
9 Lý Huỳnh NhậtDuy30/01/1996 
10 Quách Thị MỹDuyên17/05/1996 
11 Nguyễn Thị TràGiang07/05/1995 
12 Phạm Thị ThuHằng11/04/1997 
13 Lê Phương HoàngHạnh10/11/1996 
14 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
15 Choi JaeHo01/03/1998 
16 Nguyễn HuyHoàng14/02/1997 
17 Nguyễn VĩnhKhang22/06/1996 
18 Huỳnh DiệuKhánh11/02/1994 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home