ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,755,388
Yesterday:1,500
Today:1,671

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financing Enterprises
Exam room : FE-S318WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThếKiệt01/06/1994 
2 Lục KhánhLinh01/10/1996 
3 Phan YếnLinh09/06/1997 
4 Nguyễn Hồ KimLoan26/03/1996 
5 Phạm KhánhLy21/08/1995 
6 HoàngMinh17/02/1996 
7 Lâm NguyệtMinh24/12/1997 
8 Đỗ HàMy04/02/1995 
9 Lê Thị HoàiNam28/12/1997 
10 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
11 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
12 Nguyễn Thị MỹNgọc08/05/1996 
13 Lê Nguyễn QuếNhư22/02/1997 
14 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư04/10/1998 
15 Bùi BíchPhương04/12/1997 
16 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
17 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home