ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,755,391
Yesterday:1,500
Today:1,674

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financing Enterprises
Exam room : FE-S318WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm Thị NgọcQuyên25/04/1984 
2 Võ ThànhTài24/02/1997 
3 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
4 Nguyễn Lê KhắcTấn05/10/1998 
5 Hà NguyênThảo27/06/1997 
6 Nguyễn AnhThảo12/11/1998 
7 Khưu ĐăngThiên25/02/1998 
8 Nguyễn PhướcThiện18/03/1994 
9 Nguyễn Lê ThanhThủy18/03/1995 
10 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
11 Phan Dương KimTrang28/04/1996 
12 Đoàn Thiện MinhTrí04/11/1994 
13 Đinh Thị MaiTrinh14/09/1993 
14 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
15 Nguyễn HữuViệt27/09/1995 
16 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
17 Dương Trần NgọcVy16/08/1995 
18 Lê Nguyễn HoàngYến26/05/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home