ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,834
Yesterday:2,853
Today:1,165

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financing Enterprises
Exam room : FE-S318WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HuyHoàng14/02/1997 
2 Nguyễn VĩnhKhang22/06/1996 
3 Lục KhánhLinh01/10/1996 
4 Nguyễn Hồ KimLoan26/03/1996 
5 Đỗ HàMy04/02/1995 
6 Lê Thị HoàiNam28/12/1997 
7 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
8 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
9 Nguyễn Thị MỹNgọc08/05/1996 
10 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư04/10/1998 
11 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
12 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
13 Võ ThànhTài24/02/1997 
14 Hà NguyênThảo27/06/1997 
15 Nguyễn PhướcThiện18/03/1994 
16 Nguyễn Lê ThanhThủy18/03/1995 
17 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
18 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
19 Lê Nguyễn HoàngYến26/05/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home