ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,609
Yesterday:2,853
Today:940

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-S318WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HoàngBảo06/12/1997 
2 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
3 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
4 Phạm TrungDũng03/02/1996 
5 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
6 Lý Huỳnh NhậtDuy30/01/1996 
7 Vũ Nguyên ThuHiền03/03/1997 
8 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
9 Hoàng Ngọc MaiHương14/09/1995 
10 Nguyễn NhậtHuy13/01/1997 
11 Nguyễn ThếKiệt01/06/1994 
12 Lục KhánhLinh01/10/1996 
13 Nguyễn Hồ KimLoan26/03/1996 
14 Chien ChihLung16/06/1997 
15 Trịnh KhảMinh28/08/1994 
16 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
17 Nguyễn GiaNghi24/11/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home