ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,610
Yesterday:2,853
Today:941

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Security Analysis and Business Valuation
Exam room : SABV-S318WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị HồngNgọc17/08/1995 
2 Phạm Thị MỹNgọc15/10/1997 
3 Phan Vũ MinhNhật27/03/1994 
4 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
5 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
6 Nguyễn TấnTài09/11/1996 
7 Võ ThànhTài24/02/1997 
8 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
9 Nguyễn Quốc PhướcThái11/08/1997 
10 Lê MinhThắng11/04/1993 
11 Đặng ThanhThảo14/06/1997 
12 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
13 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
14 Nguyễn Ngọc ThùyTrang04/11/1996 
15 Bạch Hoàng TúUyên07/11/1997 
16 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
17 Lê Nguyễn HoàngYến26/05/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home