ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,755,440
Yesterday:1,500
Today:1,723

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Reports for Decision Making
Exam room : FRDM-Q418MBA-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Trần ThànhAn03/01/1994 
2 Nguyễn Thị HảiAnh17/12/1996 
3 Nguyễn MinhChâu28/10/1993 
4 Lê MinhDuy05/10/1994 
5 Phạm HàDuy25/11/1996 
6 Nguyễn Thị MỹDuyên20/08/1995 
7 Phan TrúcGiang11/01/1995 
8 Trần Lê Ngân02/04/1996 
9 Lê Việt ĐứcHưng02/06/1991 
10 Nguyễn Thị ThanhHuyền09/11/1996 
11 Vũ Nguyễn MỹHuyền28/09/1993 
12 Trần Đình BáKhánh05/09/1993 
13 Nguyễn ThànhLong11/08/1993 
14 Lê Đức QuangMinh02/06/1996 
15 Phan KimNgân17/04/1996 
16 Nguyễn Thị ThảoNgọc23/04/1995 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home