ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,235
Yesterday:4,223
Today:4,127

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH44ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đoàn Thị QuỳnhAnh16/09/2000 
2 Nghiêm QuỳnhAnh24/11/2000 
3 Nguyễn Thị KiềuAnh29/10/2000 
4 Nguyễn Văn QuốcAnh05/03/2000 
5 Võ Hoàng NamAnh14/03/2000 
6 Nguyễn Kim NguyệtÁnh06/03/2000 
7 Nguyễn Lê BảoChâu12/03/2000 
8 Trần AnhĐức20/07/2000 
9 Văn ÁiHân27/03/2000 
10 Phan Nguyễn MinhHạnh23/02/2000 
11 ReunitzHauke20/05/1998 
12 Huỳnh KimHương26/01/2000 
13 Vũ Thị QuỳnhHương01/09/2000 
14 Đinh Hoàng BảoKhang14/07/2000 
15 Phạm Nguyễn MinhKhôi02/04/2000 
16 Đào ThanhLâm27/03/2000 
17 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
18 Đặng HồngLoan02/11/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home