ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,240
Yesterday:4,223
Today:4,132

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH44ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị QuỳnhNhi10/07/2000 
2 Phan Thị UyểnNhi17/04/2000 
3 Trần PhươngNhi08/03/2000 
4 Lê Trần HoàngPhương22/12/1999 
5 Phạm DuyTân15/05/1999 
6 Lê Nguyễn NgọcThảo08/08/2000 
7 Lư ThươngThương19/01/2000 
8 Lê MinhThúy05/03/1999 
9 Đỗ HoàngThy27/08/2000 
10 Hoàng Ngọc UyênTrang30/04/2000 
11 Nguyễn Vũ ThùyTrang30/07/2000 
12 Lê Nguyễn SơnTrúc30/04/2000 
13 Hồ Nguyễn NhãUyên26/06/1999 
14 Phạm Thị MỹUyên16/02/2000 
15 Nguyễn Anh30/03/2000 
16 Đỗ KhánhVy08/05/2000 
17 Phạm Thị ThảoVy03/05/2000 
18 Nguyễn Hoàng HảiYến18/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home