ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,275
Yesterday:4,223
Today:4,167

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-DH44ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn NhậtNguyên17/10/2000 
2 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư17/06/2000 
3 Nguyễn QuỳnhNhư25/01/2000 
4 Trương Võ QuỳnhNhư01/12/2000 
5 Nguyễn ĐứcPhú04/07/2000 
6 Nguyễn Phạm MinhPhúc26/01/2000 
7 Võ KimQuy25/03/2000 
8 Lý Ngọc ThảoTiên04/06/2000 
9 Trần Thị BảoTrâm02/08/2000 
10 Lê HuỳnhTrân27/09/2000 
11 Phan Huỳnh ChâuTrân14/09/2000 
12 Nguyễn MinhTrang03/09/2000 
13 Nguyễn ThanhTrúc29/04/2000 
14 Trần QuốcTrung19/01/2000 
15 Nguyễn Đỗ PhươngUyên13/06/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home