ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,397
Yesterday:4,223
Today:4,289

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-DH44ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng NguyênNgọc07/07/2000 
2 Lê HươngNguyên21/12/2000 
3 Từ TrọngNhân01/01/2000 
4 Trương Võ ThảoNhi10/01/2000 
5 Dương TâmNhư19/10/2000 
6 Nguyễn Thị HồngNhư27/01/2000 
7 Nguyễn HoàngQuân10/04/2000 
8 Lê Thị TrúcQuy29/11/2000 
9 Trần ĐanQuỳnh05/01/2000 
10 Hồ BíchSan21/03/2000 
11 Chung CẩmTiên31/03/2000 
12 Nguyễn Ngọc HiềnTrâm13/09/2000 
13 Nguyễn Thị DiệuTrâm08/01/2000 
14 Nguyễn MinhTrí19/01/2000 
15 Bùi PhươngUyên28/05/1999 
16 Bùi Vũ TườngVy22/07/2000 
17 Nguyễn Thị DiễmXuân11/02/2000 
18 Trần ThanhXuân26/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home