ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,439
Yesterday:4,223
Today:4,331

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-DH44ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thụy LanAnh05/03/2000 
2 Trần Ngọc QuỳnhAnh08/12/2000 
3 Lê Nguyễn GiaBảo11/11/2000 
4 Trần QuangDzin14/10/2000 
5 Bùi PhúHào24/08/2000 
6 Nguyễn QuỳnhHoa24/10/2000 
7 Bùi AnhHuy27/02/2000 
8 Hồ ĐứcHuy06/04/2000 
9 Lê PhươngKhanh12/11/2000 
10 Huỳnh Lê QuýKhoa06/02/2000 
11 Trần KimLong10/04/2000 
12 Nguyễn Nữ MyMy26/09/2000 
13 Lê XuânNam20/01/1998 
14 Lê Nguyễn TrúcNgân25/12/2000 
15 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
16 Tăng NgọcNhàn25/06/2000 
17 Nguyễn TrọngNhân23/01/2000 
18 Huỳnh QuangNhật01/08/2000 
19 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home