ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,449
Yesterday:4,223
Today:4,341

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-DH44ISB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn MaiAnh26/06/2000 
2 Tăng Thị LanAnh03/05/2000 
3 Bùi Thị NgọcÁnh03/06/2000 
4 Nguyễn Ngọc BảoChâu28/01/2000 
5 Trương Ngô ÁiDân27/09/2000 
6 Vũ Thị AnhĐào07/05/2000 
7 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
8 Huỳnh Hoa HồngHân25/09/2000 
9 Lâm TuấnHào13/02/2000 
10 Nguyễn MinhHiếu03/03/2000 
11 Nguyễn KhánhHuyền29/12/2000 
12 Lê GiaKhánh29/08/2000 
13 Nguyễn Vũ ĐăngLinh14/11/2000 
14 Lê Kiều Thiên29/02/2000 
15 Từ Thị ThanhMai21/04/2000 
16 Huỳnh CôngMinh03/01/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home