ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINK



Visit:2,323,830
Yesterday:4,223
Today:2,722

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Marketing
Exam room : PMk-DH44ISB-P8

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị QuỳnhNhi10/07/2000 
2 Trần PhươngNhi08/03/2000 
3 Lê Trần HoàngPhương22/12/1999 
4 Phạm DuyTân15/05/1999 
5 Lê Nguyễn NgọcThảo08/08/2000 
6 Lư ThươngThương19/01/2000 
7 Lê MinhThúy05/03/1999 
8 Đỗ HoàngThy27/08/2000 
9 Hoàng Ngọc UyênTrang30/04/2000 
10 Nguyễn Vũ ThùyTrang30/07/2000 
11 Lê Nguyễn SơnTrúc30/04/2000 
12 Hồ Nguyễn NhãUyên26/06/1999 
13 Phạm Thị MỹUyên16/02/2000 
14 Nguyễn Anh30/03/2000 
15 Đỗ KhánhVy08/05/2000 
16 Phạm Thị ThảoVy03/05/2000 
17 Nguyễn Hoàng HảiYến18/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home