ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,331
Yesterday:4,223
Today:4,223

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH44ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn NhậtNguyên17/10/2000 
2 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư17/06/2000 
3 Nguyễn QuỳnhNhư25/01/2000 
4 Trương Võ QuỳnhNhư01/12/2000 
5 KazuyaOno04/07/1997 
6 Nguyễn ĐứcPhú04/07/2000 
7 Nguyễn Phạm MinhPhúc26/01/2000 
8 Võ KimQuy25/03/2000 
9 Lý Ngọc ThảoTiên04/06/2000 
10 Trần Thị BảoTrâm02/08/2000 
11 Lê HuỳnhTrân27/09/2000 
12 Phan Huỳnh ChâuTrân14/09/2000 
13 Nguyễn MinhTrang03/09/2000 
14 Nguyễn ThanhTrúc29/04/2000 
15 Trần QuốcTrung19/01/2000 
16 Nguyễn Đỗ PhươngUyên13/06/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home