ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,065,251
Yesterday:2,449
Today:4,035

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH44ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Diệp NgọcAnh10/10/2000 
2 Ngô Quang HảiAnh15/09/2000 
3 Phạm MinhAnh12/07/2000 
4 Lê HoàiBảo16/07/2000 
5 Quách Ngọc BảoChâu23/01/2000 
6 Khắc Thị PhươngDung27/06/2000 
7 Trần HoàngGia15/05/1999 
8 Vũ Thị NgânGiang08/04/2000 
9 ReunitzHauke20/05/1998 
10 Khương Thị ThuHiền08/07/2000 
11 Quan MinhHiếu12/09/2000 
12 Đặng Nguyễn ThuHoài18/12/2000 
13 Nguyễn Phúc HuyKhang18/11/2000 
14 Đào CôngKhanh27/07/2000 
15 Nguyễn QuốcKhanh16/06/2000 
16 Lưu TrườngKhánh17/01/2000 
17 Quách HoàngKim15/05/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home