ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,334
Yesterday:4,223
Today:4,226

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH44ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc TrúcLinh29/11/2000 
2 Quách Trần PhươngLinh07/04/2000 
3 Nguyễn Thị ThiệnMinh22/03/2000 
4 Đỗ Cao HoàngNgân24/10/2000 
5 Nguyễn Thị HồngNgọc26/03/1998 
6 Nguyễn Quốc HạnhNguyên30/10/2000 
7 ĐặngPhú05/01/2000 
8 Nguyễn ThúyQuỳnh22/10/2000 
9 Long BộiSan16/03/2000 
10 Phạm PhươngThảo26/05/2000 
11 Vũ NgọcThọ25/11/2000 
12 Trần TuệThư24/02/2000 
13 Châu KiềuTiên13/01/2000 
14 Nguyễn ThanhTùng20/02/2000 
15 Lương Thị ThanhTuyền06/05/2000 
16 Phạm Bùi DuyUyên13/11/2000 
17 Phạm Lê PhươngVy11/07/2000 
18 Lương TriềuVỹ09/10/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home