ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,415
Yesterday:4,223
Today:4,307

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH43ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
2 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
3 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
4 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
5 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
6 Lý HồngNhung07/07/1999 
7 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
8 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
9 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
10 Võ XuânQuỳnh21/04/1999 
11 Phan Duy MinhTrí26/05/1999 
12 Nguyễn ĐứcTrọng22/06/1998 
13 Dương MaiUyên05/03/1999 
14 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
15 Nguyễn Hoàng PhươngVy07/05/1999 
16 Trần HảiVy10/01/1999 
17 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
18 Phạm Thị HảiYến20/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home