ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,056,704
Yesterday:3,516
Today:428

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
2 Võ TrầnThiên26/09/1998 
3 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
4 Cao Đỗ VânThy01/06/1999 
5 Dương ThuTrà27/07/1999 
6 Nguyễn Thị ThanhTrà20/02/1999 
7 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
8 Mai Lê ThụcTrang31/07/1999 
9 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
10 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
11 Nguyễn Thị Mỹ05/08/1999 
12 Nguyễn Hoài TrúcUyên09/07/1999 
13 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
14 Lê ThuVân05/03/1999 
15 Võ Lưu TườngVi21/06/1999 
16 Tăng ThếVinh20/03/1999 
17 Nguyễn Diệp ThảoVy18/05/1999 
18 Võ Thị ThảoVy28/12/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home