ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,200
Yesterday:4,223
Today:4,092

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
2 Phạm MinhChiến05/06/1999 
3 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
4 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
5 Ngô LệHạnh04/06/1999 
6 Trang Du ThụcHạnh14/09/1999 
7 Nguyễn Hoàng ThanhHiền20/04/1999 
8 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
9 Kiều QuangHuy24/09/1998 
10 Nguyễn QuốcHuy29/09/1999 
11 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
12 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
13 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
14 Trần HoàngLan26/06/1998 
15 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
16 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
17 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
18 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
19 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home