ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,265
Yesterday:4,223
Today:4,157

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần MinhAnh11/06/1998 
2 Trần TrâmAnh11/11/1998 
3 Nguyễn NgọcÁnh22/12/1997 
4 Trần QuốcBảo28/05/1998 
5 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
6 Phạm TríCường04/02/1998 
7 Nguyễn ThùyDung02/08/1998 
8 Nguyễn TiếnDũng16/10/1998 
9 Nguyễn ViệtDũng30/01/1998 
10 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
11 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
12 Lê TrầnHải07/05/1998 
13 Mai XuânHải29/04/1998 
14 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
15 Lê MỹHạnh06/10/1998 
16 Lý HoànHảo13/04/1998 
17 Hoàng05/04/1998 
18 Nguyễn TiếnHưng11/08/1998 
19 Nguyễn Ngọc HoàngLan23/08/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home