ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,637
Yesterday:4,223
Today:2,529

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị MỹLinh29/03/1997 
2 Khúc Xuân HoàngLong09/04/1998 
3 Nguyễn HoàngMinh28/07/1998 
4 Bành MỹMỹ12/07/1998 
5 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
6 Lê XuânNam20/01/1998 
7 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
8 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
9 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
10 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
11 Nguyễn Lê HoàiTâm25/08/1998 
12 Dương ÁiThi19/06/1998 
13 Hồ Nguyễn DiệuThi21/01/1997 
14 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
15 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
16 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
17 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
18 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
19 Nguyễn ĐứcTrọng22/06/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home