ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,267
Yesterday:4,223
Today:4,159

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
2 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
3 Lê KhánhDung23/06/1999 
4 Dương PhongDuy07/12/1999 
5 Nguyễn KhánhDuy15/01/1999 
6 Lại Thị MỹDuyên29/04/1999 
7 Hoàng ChâuGiang28/08/1999 
8 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
9 Ngô LệHạnh04/06/1999 
10 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
11 LintunenJyri29/08/1995 
12 Phạm LêKhánh08/09/1999 
13 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
14 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
15 ĐặngNguyễn24/07/1995 
16 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
17 Tăng MinhQuân20/02/1999 
18 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
19 Vũ QuangThành14/05/1999 
20 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home