ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,304
Yesterday:4,223
Today:4,196

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Surveys and Multivariate Analysis
Exam room : SMA-DH42ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Fournier-HebertEugenie27/04/1996 
2 Trần HàMy11/12/1998 
3 Nguyễn HảiNam25/11/1997 
4 Trương VănNam28/07/1998 
5 Phạm QuangNhật18/03/1997 
6 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
7 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
8 Nguyễn Thị NguyênThảo25/06/1995 
9 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
10 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
11 Trần VĩnhTrí23/12/1996 
12 Lý BộiTrinh26/02/1996 
13 Bùi ĐìnhTuấn26/06/1998 
14 Nguyễn Trần ThúyVy23/09/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home