ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,239
Yesterday:4,223
Today:4,131

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Accounting
Exam room : FA-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hứa KimChi11/03/1998 
2 Lê MinhĐức27/08/1998 
3 Nguyễn BảoDuy06/11/1998 
4 Trần KhươngDuy05/04/1998 
5 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
6 Lê NguyênKhang07/01/1998 
7 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
8 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
9 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
10 La ThanhThanh17/09/1998 
11 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
12 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
13 Trần VĩnhTrí23/12/1996 
14 Hoàng Anh12/01/1998 
15 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
16 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
17 Tô NhãVăn15/08/1998 
18 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home