ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,440
Yesterday:4,223
Today:4,332

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Strategic Management
Exam room : SM-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần MinhAnh11/06/1998 
2 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
3 Lê Ngọc TốĐoan08/12/1998 
4 Nguyễn ThùyDung02/08/1998 
5 Khương AnhDũng03/05/1998 
6 Nguyễn ĐứcDuy14/08/1998 
7 Trần KhươngDuy05/04/1998 
8 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
9 Trần Thị ThanhDuyên11/03/1997 
10 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
11 Lý HoànHảo13/04/1998 
12 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
13 Phan Sĩ PhúHưng24/04/1997 
14 Nguyễn Ngọc ĐứcHuy30/01/1998 
15 Vũ Hồng YếnKhanh01/01/1998 
16 Phạm MaiLy09/05/1998 
17 Du GiaMinh24/08/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home