ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,816
Yesterday:4,223
Today:2,708

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Strategic Management
Exam room : SM-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
2 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
3 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
4 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
5 Đào AnhThư10/11/1998 
6 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
7 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
8 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
9 Lê Anh BảoTrâm17/02/1997 
10 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
11 Ngô BảoTrân21/12/1997 
12 Nguyễn Thị ThùyTrang06/03/1997 
13 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
14 Lâm PhươngVinh03/01/1997 
15 Nguyễn Trần ThúyVy23/09/1997 
16 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home