ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,504
Yesterday:4,223
Today:4,396

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lý HoànHảo13/04/1998 
2 Nguyễn Vũ PhươngHiền08/10/1997 
3 Lê ThanhHiếu19/02/1998 
4 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
5 Hoàng05/04/1998 
6 Nguyễn Thị HảiHương28/10/1998 
7 Nguyễn Ngọc ĐứcHuy30/01/1998 
8 Phạm VươngHuy05/01/1998 
9 Lê NguyênKhang07/01/1998 
10 Vũ Hồng YếnKhanh01/01/1998 
11 Trần NgọcLan16/09/1998 
12 Khúc Xuân HoàngLong09/04/1998 
13 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
14 Trần PhươngMai02/06/1998 
15 Du GiaMinh24/08/1998 
16 Nguyễn HoàngMinh28/07/1998 
17 Trần HàMy11/12/1998 
18 Bành MỹMỹ12/07/1998 
19 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
20 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home