ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINK



Visit:2,325,506
Yesterday:4,223
Today:4,398

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
2 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
3 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
4 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
5 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
6 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
7 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
8 Trần Thị QuỳnhNhư09/03/1998 
9 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
10 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
11 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
12 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
13 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
14 La ThanhThanh17/09/1998 
15 Ngô ThiênThanh29/05/1998 
16 Dương ÁiThi19/06/1998 
17 Thiều Thị TrangThi04/11/1997 
18 Lê VũThiện30/12/1998 
19 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
20 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home