ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,065,349
Yesterday:2,449
Today:4,133

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH42ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
2 Đào AnhThư10/11/1998 
3 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
4 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
5 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
6 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
7 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
8 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
9 Hoàng Anh12/01/1998 
10 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
11 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
12 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
13 Tô NhãVăn15/08/1998 
14 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
15 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
16 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home