ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,514
Yesterday:4,223
Today:4,406

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH43ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThúyAn15/03/1999 
2 Đoàn Trần ThiênÂn13/07/1999 
3 Diệp QuếAnh18/08/1999 
4 Nguyễn HuyAnh21/05/1999 
5 Ông VânAnh24/08/1999 
6 Phạm Nguyễn VânAnh06/03/1999 
7 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
8 Nguyễn Võ LinhChi03/12/1999 
9 Phạm MinhChiến05/06/1999 
10 Nguyễn LanĐài14/11/1999 
11 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
12 Nguyễn Sĩ TrườngĐạt01/12/1999 
13 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
14 Nguyễn LệDinh22/01/1999 
15 Mai ThùyDương15/04/1999 
16 Trang Du ThụcHạnh14/09/1999 
17 Phan MinhHiếu31/08/1999 
18 Nguyễn TiếnHưng11/08/1998 
19 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
20 Kiều QuangHuy24/09/1998 
21 Lê QuangHuy15/03/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home