ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,516
Yesterday:4,223
Today:4,408

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH43ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn QuốcHuy29/09/1999 
2 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
3 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
4 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
5 Lương MinhKhoa31/08/1999 
6 Phan Hồng NguyênKhoa30/07/1999 
7 Trần GiaKhương01/08/1999 
8 Nguyễn NgọcLam16/05/1999 
9 Lương KỷLinh10/06/1999 
10 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
11 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
12 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
13 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
14 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
15 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
16 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
17 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
18 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
19 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
20 Vũ Nguyễn HoàiTrang15/12/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home