ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,159
Yesterday:4,223
Today:2,051

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH43ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần QuangNhật20/06/1999 
2 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
3 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
4 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
5 Lý HồngNhung07/07/1999 
6 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
7 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
8 Phạm Thị ThanhPhương02/09/1999 
9 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
10 Võ XuânQuỳnh21/04/1999 
11 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
12 Đặng TúTrân20/01/1999 
13 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
14 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
15 Nguyễn ĐứcTrọng22/06/1998 
16 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
17 Nguyễn MinhTrưởng07/08/1999 
18 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
19 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
20 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
21 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home