ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,520
Yesterday:4,223
Today:4,412

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Ngọc QuỳnhAnh25/07/1999 
2 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
3 Lê KhánhDung23/06/1999 
4 Dương PhongDuy07/12/1999 
5 Nguyễn KhánhDuy15/01/1999 
6 Lại Thị MỹDuyên29/04/1999 
7 Hoàng ChâuGiang28/08/1999 
8 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
9 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
10 Lê MỹHạnh06/10/1998 
11 Ngô LệHạnh04/06/1999 
12 Nguyễn Hoàng ThanhHiền20/04/1999 
13 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
14 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
15 Phạm LêKhánh08/09/1999 
16 Hồ ĐăngKhoa01/05/1996 
17 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
18 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
19 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
20 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
21 Nguyễn Hữu MinhPhú29/06/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home