ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,325,522
Yesterday:4,223
Today:4,414

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Ho Chi Minh Ideology
Exam room : HCMI-DH43ISB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
2 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
3 Tăng MinhQuân20/02/1999 
4 Nguyễn Thành ThiênQuang23/01/1999 
5 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
6 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
7 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
8 Nguyễn Phạm MinhTâm11/06/1999 
9 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
10 Vũ QuangThành14/05/1999 
11 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
12 Võ TrầnThiên26/09/1998 
13 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
14 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
15 Cao Đỗ VânThy01/06/1999 
16 Nguyễn Tống QuỳnhTiên03/02/1999 
17 Dương ThuTrà27/07/1999 
18 Nguyễn Thị ThanhTrà20/02/1999 
19 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
20 Mai Lê ThụcTrang31/07/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home